De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (directie Identiteit en Burgerzaken) organiseert de volgende verkiezingen:

Ook bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen blijft de federale overheid bevoegd voor de regelgeving in verband met de inschrijving van niet-Belgen op de kiezerslijsten.

Telkens weer wordt een vlot en democratisch verloop van deze grootschalige onderneming gegarandeerd. De FOD Binnenlandse zaken zorgt ook voor het aanpassen van de kieswetgeving over het inzamelen van de stemmen en voor de verspreiding en publicatie van de resultaten enkel van toepassing voor de verkiezingen.

Deze site geeft een overzicht van de verkiezingsresultaten van de verschillende verkiezingen die de voorbije decennia hebben plaatsgevonden.

Wat is het doel ?

Deze website wil verkiezingsresultaten meer toegankelijk maken. Een zoeksysteem laat u toe om alle beschikbare officiële resultaten te raadplegen. De resultaten worden getoond op de verschillende niveaus (van kanton tot het nationale niveau). De resultaten worden ter beschikking gesteld in de vorm van open data en kunnen in verschillende bestandsformaten (CSV, XML, JSON) gedownload worden. Voer een zoekopdracht naar resultaten van een bepaalde verkiezing uit, klik vervolgens rechtsbovenaan in het scherm op het downloadicoon en kies het gewenste bestandsformaat.

Over welke resultaten spreken we?

De resultaten op de website zijn de officiële resultaten zoals gepubliceerd door de FOD Binnenlandse Zaken. De resultaten hebben betrekking op de uitslagen die zijn behaald door de lijsten. Voor alle verkiezingen die gehouden werden vanaf 2004 zijn ook de voorkeurstemmen die de kandidaten behaald hebben beschikbaar. De resultaten werden tot 2014 enkel bekendgemaakt tot op kantonniveau. Tot dan werd geen informatie verzameld op gemeentelijk niveau. De voorkeursstemmen die niet beschikbaar zijn op deze site, kunnen wel op papier geraadpleegd worden bij het Rijksarchief en in sommige gevallen op de website van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het is de bedoeling om deze voorkeurstemmen in de toekomst stap voor stap te digitaliseren en toe te voegen aan deze site.

De resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen zijn beschikbaar vanaf 1976 tot 2001, het moment dat de bevoegdheid voor de organisatie van de lokale verkiezingen overgeheveld werd naar de gemeenschappen en gewesten. Om de resultaten van de lokale verkiezingen in de periode na 2001 te raadplegen, kan u terecht op de verkiezingssites van de regionale overheden:

Hoe werkt het systeem?

Er zijn twee mogelijke manieren om op te zoeken:

Vervolgens moet er een niveau gekozen worden waarvoor men de resultaten te zien wil krijgen: het hele Rijk, een bepaalde kieskring of een bepaald kanton.

De kleuren die gebruikt worden voor de grafische weergave van de resultaten van de lijsten worden willekeurig bepaald en zijn dus niet gelinkt aan de gekende partijkleuren.

Contact

Bezoek onze verkiezingswebsite voor informatie over de organisatie van de Europese, federale en regionale verkiezingen

Bij vragen, opmerkingen of suggesties kan u ons steeds contacteren via ons contactformulier.